Mr. An - 0913 556 460
Trang chủ Tin tức Mã lỗi ti vi sony
Developed by JoomVision.com

Mã lỗi ti vi sony

  1. Đèn nguồn power nháy 1 nháy đènđỏ: nguyên nhân do lỗi từ bo xử lý của tivi
  2. Đèn nguồn power nháy 2 nháy đèn đỏ: lỗi từ bo nguồn của tivi
  3. Đèn nguồn power nháy 6 nháy đèn đỏ: lỗi từ bo cao áp của tivi
  4. Đèn nguồn power nháy 8 nháy đèn đỏ: lỗi từ bo nguồn của tivi
  5. Đèn nguồn power nháy 13 nháy đèn đỏ: lỗi từ bo Tcom hoặc đèn hình.
  6. Đèn nguồn màu đỏ: lỗi phần mềm, lỗi kết nối hoặc lỗi hệ thống.

DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ - MÁY TÍNH TẠI NHÀ HẢI PHÒNG

Địa chỉ : 38/278 Đà Nằng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại : Mr. An - 0913 556 460
Website : http://suativitainhahaiphong.com